Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WÇZÖ-IV)

Çocukların bilişsel becerilerinin değerlendirilmesinde kullanılan klinik ölçme araçlarından Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV.