Wisc-r Zeka Testi

Testin Türü: Yetenek (zeka) testi.

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R) 6–16 yaş grubuna yönelik bir  zeka testidir. Test, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölüm de bir yedek, 5 ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır. Herhangi bir alt testin bozulması durumunda bozulan alt testin bulunduğu bölüme ait yedek test uygulanır. Test sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir. Bazı alt testleri süreye dayalıdır.

Uygulanacak Yaş Grubu: 6–16 yaş grubuna yönelik bir testtir.
Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir testtir.

Uygulama Şekli: Her alt testin sorularını yönergeye uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan bu soruları yanıtlaması istenir.


Uygulayıcının Niteliği ve Eğitimi: İrem Alişanoğlu Polat, Türk Psikologlar Derneği’nden ‘Wiscr Testi  Uygulayıcı Sertifikası’na sahiptir.