Çocuk Değerlendirme Testleri

Çocuğun yaşına uygun olan testlerin ışığında, Sağlıklı bir çocuğun gelişiminin izlenmesi ve çocuğun gelişimindeki normalden sapmaların tanımlanmasına yönelik bilgi, beceri ve yeteneğin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için uygun değerlendirme araçlarını kullanarak güvenilir değerlendirmelerin yapılması büyük önem taşır. Risk altındaki çocukları erken dönemde tanıyıp, değerlendirme ve müdahaleye yönelik rapor hazırlanmaktadır.

Bataryada yer alan testler/ölçekler:  

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Peabody Resim Kelime Tanıma Testi

Resim Çizme Testleri

Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

Cümle Tamamlama Testi (Beier)

Duygu Durumu Ölçekleri