Çocuk ve Genç

Çocuk ve Genç

Çocuk psikolojisi doğum öncesinden bireyin ergenliğinin sonuna dek uzanan ve tüm gelişim dönemlerini  kapsayan hassas bir süreçtir. Son yıllarda dünyada yapılan araştırmalar, erken çocukluk döneminin çocukların duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimleri üzerindeki etkisinin son derece önemli olduğunu göstermektedir.

 

Çocuklar gelişim süreçlerinde gerek duygusal gerek akademik gerekse sosyal alanda bazı güçlüklerle karşılaşabilirler. Çocuk/ Genç psikoterapisi ve danışmanlığında amaç, çocukların ve ergenlerin yaşadıkları sorunlarla baş edebilme becerilerini kazanmasını sağlamaktır. Bu çalışmalara paralel olarak anne-babalara yönelik çeşitli programlar da uygulanmaktadır. Bu programlarda, anne-babalara çocuklarıyla ilgili yaşadıkları güçlüklerle baş edebilme konusunda destek olunmakta ve bilgiler verilmektedir.

 

Öte yandan Gençlik/Ergenlik yılları hem gençler hem de aileler ve çevresindekiler açısından duygusal iniş-çıkışlarla dolu olabilecek bir süreçtir. Bu dönemdeki hızlı fiziksel ve hormonal değişiklikler ve derin duygusal gelişimler birçok genç için zorlayıcı hale gelebilir. Bütün bu değişimler heyecan verici olduğu kadar kafa karıştırıcı ve rahatsızlık verici de olabilir. Bütün bu süreci çocuğuyla yaşayan anne-babalar için de bu süreç oldukça zorlayıcıdır.

 

Gençlerle/ Ergenlerle hem bireysel görüşmeler hem de grup çalışmaları sürdürülmektedir. Ergen gencin sosyal-duygusal gelişimini desteklemek, bu dönemde yaşadığı akademik ve psikolojik sorunlara çözümler getirmek üzerine yoğunlaşan bir program yürütmekteyiz. Bunların yanı sıra ebeveynlerle de aile danışmanlığı alanında destekleyici danışmanlık hizmetleri verilmektedir. 

 

Terapi Teknikleri

 

Bilişsel / Davranışsal Terapi

Oyun Terapisi

Dışa vurumcu Sanat Terapisi

EMDR ve Hikaye Tekniği

Çözüm Odaklı Terapi

Aile/Sistemik Terapi

Şema Terapi

 

Hizmet Sunulan Alanlar

 

Alt ıslatma (enuresis)

Altını kirletme (enkopresis)

Anne- baba tutumları

Agresyon

Bağımlılık

Bebeklik dönemi uyum sorunları

Boşanma Süreci

Çalma

Çocukluk çağı duygulanım bozuklukları

Çocukluk çağı depresyonu

Çocukluk çağı uyum sorunları

Çocuk istismarı ve ihmali

Davranım bozuklukları ve zarar vericilik

Ders başarısızlığı

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozuklukları

Ergenlik

Fobiler

Huysuzluk nöbetleri ve inatçılık

İçe kapanıklık

Kaygılar

Karşıt olma karşıt gelme

Öfke kontrolü

Panik

Seçici konuşmazlık (selective mutism)

Sınav Kaygısı

Sosyal çekiniklik ve utangaçlık

Stres

Şiddet ve saldırganlık

Takıntılar ve tekrarlar

Tikler

Travma sonrası stres bozuklukları

Uyku sorunları

Uyum süreçleri

Yalan söyleme

Yas

Yaygın anksiyete bozukluğu

Yeme bozuklukları

Zorbalık