Aile

Aile

Aile Terapisi; aile fertleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve yaşanan çatışmaların çözülmesini amaçlar.

Aile fertleri, seanslarda kendilerini, düşünce ve duygularını danışmanın sağladığı güvenli bir ortamda birbirlerine ifade ederler. Paylaşılan, ifade edilen deneyimler, bakış açıları ve ihtiyaçlar sayesinde; bireyler arasındaki ilişkiler güçlenir, Empati artar, ihtiyaçlar giderilir,  Çatışmalar yapıcı bir şekilde çözümlenebilir, Sağlıksız ilişkisel kısır döngüler kırılabilir,  Aile, kaynaklarını ve güçlü yanlarını daha etkin kullanabilir, Ailede tek bir problemli kişi etiketlemesi yerine herkes sorumluluk alabilir, bakış açıları genişler, stres azalır ve iyileşme tüm aileyi etkiler.

Aile üyeleri seanslara birlikte katılır. Aradaki şeffaflık ve danışmanın sağladığı güven ortamı hedeflenen iyileşme için çok önemlidir.

Aile terapisi zorlu dönemlerde ve geçiş veya uyum dönemlerinden önce alınırsa da çok faydalı olur. Örneğin; yeniden evlenen çocuklu çiftlerin ve çocuklarının yeni geniş aileye uyum sağlamasında, boşanma söz konusuysa, evlilik öncesi danışmanlığı, şehir/ ülke değiştiren aileler, ailede kronik hastalık vs. gibi zaman dilimlerinde.