Yetişkin

Yetişkin

Psikolojik desteğe ihtiyacı olan yetişkinlere psikoterapi ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bireysel danışmanlık, terapist ile danışan arasında gizlilik ilkeleri doğrultusunda gerçekleşen, kişinin birçok konuyu, sorunu terapistiyle paylaşabildiği, kişisel farkındalığın kazanıldığı ve birçok sorunun çözümünün sağlandığı bir süreçtir. Terapi sürecinde kişi her türlü zihinsel malzemeyi çalışabilme olanağı bulmaktadır. Terapi sürecinde sistemik terapi odaklı olmakla birlikte; bilişsel davranışçı terapi, şema terapi, çözüm odaklı terapi, EMDR psikoterapi yöntemleri kullanılarak farklı gereksinimlere yanıt verecek şekilde süreç yürütülmektedir.

Hizmet Sunulan Alanlar

Bağımlılık

Bipolar bozukluk

Boşanma süreci

Cinsel işlev bozuklukları

Davranış bozuklukları

Depresyon

Evlilik öncesi danışmanlık

Fobiler

Kaygı bozuklukları

Kişilerarası iletişim problemleri

Kişilik bozuklukları

Obsesif kompulsif bozukluk (takıntılar ve tekrarlar)

Öfke yönetimi

Panik bozukluk

Performans kaygısı

Sınav kaygısı

Sosyal fobi

Stres

Travma sonrası stres bozukluğu

Uyku bozuklukları

Yas

Yeme bozuklukları

Yetişkinlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite