Çift Terapisi

Çift Terapisi

Çift terapisi; çiftlerin karşılaştıkları sorunları ele alıp çözüme kavuşturmayı hedefleyen bir terapi modelidir. Bu terapide, çiftler arasında terapist tarafından yönlendirilen konuşmalara yer verilir. Seanslara genelde çift birlikte katılır. Zaman zaman ise tek bir kişiye ilişki temelinde çift terapisi yapılabilir.

Çift terapisinde amaç, aile içinde ve çiftler arasında yaşanan zorlu ve sıkıntılı süreçlerin ele alınarak çatışmaların çözülebilmesi ve çiftin sağlıklı yönde değişiminin ve gelişiminin sağlanmasıdır. Hem aile içi ilişkileri düzenlenmesi hem de diğer insanlar ve durumlar ile ilişkilerin düzenlenmesi hedeflenmektedir. Terapide birlikte oluşturulan hedefler çerçevesinde yine birlikte çözümler geliştirilmektir. Birliktelik kişilerin hayat görüşleri de dâhil hem karakterlerine, hem de dış dünyaya bakış açılarına ilişkin pek çok farklılığın bir araya getirilmesi anlamına gelir. Bu farklılıklara çiftlerin yaklaşımları ilişkinin gidişatını belirleyici bir unsur olabilir ve problemli bir ilişkide bu farklılıkların ele alınış şekli değerlendirilmelidir. Çiftlerin problemleri genellikle birbirlerine yansıdığından, ilişkinin yapısı da göz önünde bulundurularak, bu sorunların beraber ele alınmalıdır.

 

Bireyler, sıkıntılı ve zor olan döngülerinden kurtulabilmek için tüm sistemde meydana gelebilecek bir değişime ihtiyaç duymaktadırlar. Terapistler, çiftin birbirlerine yardım edebilmeleri için yapıcı yollar bulmasına yardım ederler. Her bir üyenin sıkıntısı sistem içinde değerlendirilir.

Terapinin süresi yaşanan problemin türüne, yoğunluğuna ve kişilerin değişim hızına göre değişebilir. Görüşme sayısı gelişmelere göre belirlenir. Görüşme aralıkları; seanslarda ele alan konuların yaşama geçmesine fırsat tanıyacak kadar uzun ama eski alışkanlıkların sürmesine izin vermeyecek kadar kısa zaman diliminde olması dikkate alınarak düzenlenir. Başlangıçta genel olarak haftada bir olarak başlanan seanslar, ilerleme sağlandıkça değişimin kişilerin kendi gayretleri ile de sürdüğünden emin olmak için aralıklar açılarak ve sonlara doğru seyreltilerek terapi sonlandırılır.

Odaklanılan Konular :

 

Çift ilişkileri

Evlilik problemleri

Boşanma

Çocuk, ergen ve yetişkin ruh sağlığı

Çocuk ve ergenlerde davranış bozukluğu ve okul problemleri

Yeme bozuklukları

Alkol ve madde kullanımı

Kronik fiziksel rahatsızlıklarla

Yas, kayıp ve travmalar

Duygusal istismar, ihmal ve şiddet

Aile yaşamında değişiklikler (iş değişikliği, taşınma vb.)

Anksiyete ve depresyonu da içeren duygusal bozukluklar

Ebeveynlik becerileri

Üvey bireyi bulunan aileler destek.

Psikoseksüel zorluklar

Evlat edinme, üvey ebeveyn/çocuk ilişkileri

Kendine zarar verici davranış

Travma sonrası çocuklara, gençlere ve yetişkinlere destek

Göç eden ailelere destek

İş stresi

Ekonomik problemler